Szkolenie dla Wolontariuszy

14.11.2017 r.

godz. 10.00 Pałac = I grupa z Gimnazjum

godz. 12.00 Pałac = II grupa z Gimnazjum , LO, ZSP, kl.VII SP